Je winkelwagen

Ongelukken en calamiteiten kunnen overal plaatsvinden. Het is daarom handig om alle belangrijke telefoonnummers van de overheidsinstanties bij de hand te hebben.

De volgende noodnummers zijn per provincie gevonden waarbij, in geval van een storing of calamiteit, contact mee kan worden opgenomen:

(Deze nummers kunnen tussentijds afwijken)

Landelijk
Hulpdiensten spoed: 112
Geen spoed, wel politie: 0900 8844
Enexis (elektra)

Nationaal storingsnummer: 0800 9009
Gasunie 

Centrale meldkamer: 050 521 15 00
Waterstoring checken
Overzicht waterleidingbedrijven
Calamiteiten KLIC

[one_half]

Provincie Groningen

algemeen: 050 316 4911
milieuklachtenlijn: 050 318 0000

Gemeenten in Groningen
Waterschappen in Groningen

Waterschap Noorderzijlvest
algemeen nr: 050 30 48 911
bij calamiteiten: 050 304 89 11

Waterschap Hunze en Aa’s
algemeen nr: 0598 69 38 00
bij calamiteiten: 0900 33 66 990

Wetterskip Fryslân
algemeen nr: 058 292 2222
bij calamiteiten: 058-212 24 22

Waterleidingbedrijf

Waterbedrijf Groningen
storingsnummer: 0800 020 20 13

[/one_half]
[one_half_last]
Provincie Friesland

Algemeen nr: 058-2925925
Milieualarmnummer: 058-212 24 22

Gemeenten in Friesland
Waterschap in Friesland

Wetterskip Fryslân
algemeen: 058 292 2222
bij calamiteiten: 058-212 24 22
Waterleidingbedrijf

Vitens
Storingsnummer: 0800 0359

[/one_half_last]

[one_half]

Provincie Drenthe

Algemeen nr: 0592 36 55 55
Milieuklachtenlijn: 0592 36 53 03

Gemeenten in Drenthe
Waterschappen in Drenthe

Waterschap Hunze en Aa’s
algemeen nr: 0598 69 38 00
bij calamiteiten: 0900 33 66 990

Waterschap Drents Overijsselse Delta
algemeen / calamiteiten: 088 233 1200

Waterschap Vechtstromen
algemeen / calamiteiten: 088 220 3333

Waterschap Noorderzijlvest
algemeen nr: 050 30 48 911
bij calamiteiten: 050 304 89 11

Waterleidingbedrijf

Waterleidingmaatschappij Drenthe
storingsnummer: 0592  854 545

[/one_half]

[one_half_last]

Provincie Overijssel

algemeen nr: 038 499 88 99
milieuklachtenlijn: 038 425 24 23

Meldpunt milieuklacht

Gemeenten in Overijssel
Waterschappen in Overijssel

Waterschap Vechtstromen
algemeen / calamiteiten: 088 220 33 33

Waterschap Rijn en IJssel
algemeen / calamiteiten: 0314 369 369

Waterschap Drents Overijsselse Delta
algemeen / calamiteiten: 088 233 1200

Waterleidingbedrijf

Vitens
Storingsnummer: 0800 0359

[/one_half_last]

[one_half]

Provincie Flevoland

Algemeen nr: 0320 265 265
Milieuklachtenlijn: 0320 265 400

 Gemeenten in Flevoland
 Waterschappen in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland
algemeen nr /calamiteiten: 0320 274 911

Waterleidingbedrijf

Vitens
Storingsnummer: 0800 0359

[/one_half]

[one_half_last]

Provincie Gelderland

Algemeen nr: 026 359 91 11
Milieuklachtenlijn:  026 359 99 99

Gemeenten in Gelderland
Waterschappen in Gelderland

Waterschap Rijn en IJssel
algemeen / calamiteiten: 0314 369 369

Waterschap Rivierenland
algemeen / calamiteiten: 0344 64 90 90

Waterschap Vallei en Veluwe
algemeen nr: 055 5 272 272
bij calamiteiten: 055 5 272 272

Waterleidingbedrijf

Vitens
Storingsnummer: 0800 0359

[/one_half_last]

[one_half]

Provincie Utrecht

Algemeen nr: 030 258 91 11
Milieuklachtenlijn: 0800 022 55 10
Spoedeisende klacht wegen:
030 258 36 00

 Gemeenten in Utrecht
 Waterschappen in Utrecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
bij calamiteiten (waternet): 0900 9394

Waterschap HH Stichtse Rijnlanden
algemeen / calamiteiten: 030 634 57 00

Waterschap Rivierenland
algemeen / calamiteiten: 0344 64 90 90

Waterschap Vallei en Veluwe
algemeen nr: 055 5 272 272
bij calamiteiten: 055 5 272 272

Waterleidingbedrijven

Vitens
Storingsnummer: 0800 0359

Oasen
storingsnummer: 0182 59 35 30

Waternet
storingsnummer:  0900 93 94

[/one_half]

[one_half_last]

Provincie Noord-Holland

Algemeen nr: 023 514 31 43
Milieuklachtenlijn: nader uit te zoeken

Gemeenten in Noord-Holland
Waterschappen in Noord-Holland

Waterschap Rijnland
algemeen nr: 071 306 30 63
bij calamiteiten: 071 306 35 35

Waterschap HH Hollands Noorderkwartier
algemeen nr: 072 582 8282
bij calamiteiten: 0800 1430

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
bij calamiteiten (waternet): 0900 9394

Waterleidingbedrijven

PWN waterleidingsbedrijf
storingsnummer: 0800 023 23 55

Waternet
storingsnummer:  0900 93 94

[/one_half_last]

[one_half]

Provincie Zuid-Holland

Algemeen nr: 070 441 66 11
Milieutelefoon: 0888 333 555

 Gemeenten in Zuid-Holland
 Waterschappen in Zuid-Holland

Waterschap Rijnland
algemeen nr: 071 306 30 63
bij calamiteiten: 071 306 35 35

Waterschap HH van Delfland
algemeen / calamiteiten: 015 260 81 08

Waterschap HH Schieland en de Krimpenerwaard
algemeen nr: 010 45 37 200
bij calamiteiten: 010 45 37 356

Waterschap Rivierenland
algemeen / calamiteiten: 0344 64 90 90

Waterschap Hollandse Delta
algemeen / calamiteiten: 0900 200 5005

 Waterleidingbedrijven

Dunea
storingsnummer: 088 347 47 47

Evides
storingsnummer: 0900 0787

Oasen
storingsnummer: 0182 59 35 30

[/one_half]

[one_half_last]

Provincie Zeeland

algemeen nr:  0118 63 10 11
milieuklachtenlijn: 0118 41 23 23

Gemeenten in Zeeland
Waterschap in Zeeland

Waterschap Scheldestromen
algemeen / calamiteiten: 088 246 1000

Waterleidingbedrijf

Evides
storingsnummer: 0900 0787

[/one_half_last]

[one_half]

Provincie Noord-Brabant

Algemeen: 073 681 28 12
Milieuklachtenlijn: 073 681 28 12

Gemeenten in Noord-Brabant
Waterschappen in Noord-Brabant

Waterschap Brabantse Delta
algemeen / calamiteiten: 076 564 10 00

Waterschap De Dommel
algemeen / calamiteiten: 0411 618 618

Waterschap Aa en Maas
algemeen / calamiteiten: 088 17 88 000

Waterleidingbedrijven

Brabant Water
storingsnummer: 073 683 80 00

[/one_half]

[one_half_last]

Provincie Limburg

Algemeen nr: 043 389 99 99
Milieuklachtenlijn: 043 361 70 70

Gemeenten in Limburg
Waterschappen in Limburg

Waterschap Limburg
algemeen nr Sittard: 046 420 57 00
algemeen nr: Venlo: 077 389 11 11
bij calamiteiten: 0800 03 41

Waterleidingbedrijven

WML
storingsnummer: 043 309 09 09

[/one_half_last]