Je winkelwagen

De Bouw in Nederland is een breed begrip en bestaat hoofdzakelijk uit:

 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw
 • Grond-, Weg- en Waterbouw

De wereld van de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) bestaat uit:

Overheid

 • Rijkswaterstaat
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Gemeenten

Bedrijven

 • grondwerk
 • betonbouwers
 • kust en oeverwerken
 • kabel en buizenleggers
 • sloopbedrijven
 • riolering
 • straatmakers
 • baggeraars
 • wegenbouw

Maar ook:

 • ingenieursbureau’s
 • landmeetkundige
 • bodemonderzoek
 • geotechniek
 • constructeurs

Onderwerpen uit o.a. de GWW zijn:

 • aanbestedingen
 • vergunningen
 • natuur
 • openbare ruimte
 • groenvoorzieningen
 • materiaal
 • materieel
 • duurzaamheid
 • veiligheid en gezondheid
 • beton
 • staal
 • asfalt
 • MVI
 • innovaties
 • circulair
 • mobiliteit
 • bereikbaarheid
 • BIM
 • Systems Engineering
 • Omgevingswet
 • Bouwagenda