Je winkelwagen

De volgende wetten, normen en leidraden zijn onder andere van toepassing in de Civiele Techniek.

Wetten

[one_third padding=”0 30px 0 30px”]

Bouwen

 

[/one_third]

[one_third padding=”0 30px 0 30px”]

Grond

[/one_third]

[one_third_last padding=”0 30px 0 30px”]

Weg

[/one_third_last]

[one_third padding=”0 30px 0 30px”]

Water

 • Scheepvaartverkeerswet
 • Binnenvaart politie regelment
 • Waterwet
 • Ontheffing Mijnbouwwet
 • Bijzonder transport over water
 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • Loodsplicht
 • Scheepafvalstoffenverdrag

[/one_third]

[one_third padding=”0 30px 0 30px”]

Monumenten

 • Monumentenwet
 • Opgravingsvergunning

[/one_third]

[one_third_last padding=”0 30px 0 30px”]

Natuur en Milieu

 • Wet Milieubeheer
 • Vogelrichtlijn habitatregeling
 • Natuurbeschermingswet
 • Natuurcompensatie
 • Flora- en Faunawet
 • Kaderrichtlijn water
 • Vergunning Antartica

[/one_third_last]

[one_third padding=”0 30px 0 30px”]

Normen

[/one_third]

[one_third padding=”0 30px 0 30px”]

Leidraden

volgt later

[/one_third]